ซ่อม FANUC PCBs board อุตสาหกรรม ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกอาการเสีย
รับประกันงานซ่อม 6-12 เดือน ซ่อมไม่ได้ ไม่คิดเงิน
ติดต่อ 02-543-8022, 080-236-6572, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pcb copy 

 

ซ่อม FANUC PCB A16B-1010-0040    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1010 0040    Fanuc Analog Master PCB
ซ่อม FANUC PCB A16B-1010-0041    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1010 0041    Analog Master Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1010-0190    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1010 0190    Fanuc Digital Master PCB
ซ่อม FANUC PCB A16B-1010-0320    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1010 0320    Digital Master Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1010-0321    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1010 0321    Digital Master PCB
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0850    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0850    Fanuc Graphic Card
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0852    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0852    Fanuc 10t Graphic Card

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0900    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0900    Fanuc Graphic Card
ซ่อม FANUC PCB A20B-1002-0900    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1002 0900    Fanuc Spare Parts
ซ่อม FANUC PCB A20B-1002-0901    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1002 0901    Graphics Card
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0510    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0510    Fanuc Power Unit
ซ่อม FANUC PCB A16B-1211-0850-01    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1211 0850 01    Fanuc Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A20B-1001-0160    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1001 0160    Fanuc Power Unit
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0510-01    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0510 01     Fanuc Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A16B-1310-0010-01    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1310 0010 01    Fanuc Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0079    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0079    CRT Monitor Fanuc

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0074    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0074    Fanuc CRT Monitor
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0087    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0087    CRT Color Screen
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0086    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0086    Fanuc 10 Mono Screen
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0380    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0380    Add Axis / Memory Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0381    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0381    Add Memory Board
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0940    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0481    I/O Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0481    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0940    Fanuc 10T I/O Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0480    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0480    Fanuc Spare Parts

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A16B-1600-0090    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1600 0090    Fanuc Unit PCB Card
ซ่อม FANUC PCB A16B-1010-0050    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1010 0050    Fanuc Master Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1010-0200    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1010 0200    FS 11 Main Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0860    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0860    Fanuc Eleven Pcb
ซ่อม FANUC PCB A16B-1010-0331    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1010 0331    Fanuc Master Boards
ซ่อม FANUC PCB A16B-1010-0330    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1010 0330    Fanuc Master Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0470    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0470    Fanuc Rom Ram Card
ซ่อม FANUC PCB A16B-1211-0291    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1211 0291    Fanuc Rom Ram Card

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0430    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0430    Fanuc Add Axis Boards
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0431    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0431    Fanuc Add Axis Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0450    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0450    Fanuc Add Axis Pcb
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0460    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0460    Fanuc Res / Ind Card
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0560    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0560    Fanuc Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0510    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0510    Fanuc 11 Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A14B-0076-B001    
ซ่อม FANUC PCB A14B 0076 B001    Fanuc Input Unit
ซ่อม FANUC PCB A16B-1600-0080    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1600 0080    Fanuc PCB
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0074    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0074    Fanuc 11 Crt Monitor

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0087    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0087    Fanuc Screen
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0900    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0900    Fanuc Graphics Boards
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0902    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0902    Fanuc Graphics Board
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0800    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0800    Fanuc Graphics Boards
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0802    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0802    Fanuc Graphics Board
ซ่อม FANUC PCB A20B-1001-0160    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1001 0160    Fanuc Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0480    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0480    Fanuc DI/D0 Card
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0079    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0079    Fanuc Crt Screen Mono
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0850    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0850    Fanuc Graphics Boards
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0852    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0852    Fanuc 11 Graphics Board

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0481    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0481    Fanuc DI/DO Card
ซ่อม FANUC PCB A16B-1310-0310    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1310 0310    Fanuc Memory Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1310-0300    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1310 0300    Fanuc Memory Boards
ซ่อม FANUC PCB A20B-1002-0290    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1002 0290    Fanuc Pcb Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1310-0301    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1310 0301    Fanuc Memory Board
ซ่อม FANUC PCB N860-3482-R020    
ซ่อม FANUC PCB N860 3482 R020    Fanuc KeyBoards
ซ่อม FANUC PCB N860-3482-T020    
ซ่อม FANUC PCB N860 3482 T020    Fanuc Key Board Pcb
ซ่อม FANUC PCB A86L-0001-0110    
ซ่อม FANUC PCB A86L 0001 0110    Fanuc 11 Key-board

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A16B-1211-0270    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1211 0270    Fanuc 11 Axis Pcb
ซ่อม FANUC PCB A16B-1211-0280    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1211 0280    Fanuc 11 Rom Ram Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0860    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0860    Fanuc 11 Scale int Card
ซ่อม FANUC PCB A16B-1211-0870    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1211 0870    Fanuc 11 APC Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0470    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0470 B    Fanuc ROM/RAM Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-1210-0410    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1210 0410    Fanuc Sub Cpu Card
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0131    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0131    Fanuc 15 Base 1 Card
ซ่อม FANUC PCB A20B-1003-0500    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1003 0500    System 15 Fanuc Graphic CPU
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0527    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0527    Ge Fanuc Base 0 Pcb
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0129    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0129    Fanuc Base 0 Board
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0092    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0092    Mono Crt Monitor 9"

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0094    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0094    Color 14" Crt Monitor
ซ่อม FANUC PCB A61L-0001-0096    
ซ่อม FANUC PCB A61L 0001 0096    Fanuc Color 14" Crt Monitors
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0161    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0161    Fanuc 15 Graphic CPU
ซ่อม FANUC PCB A16B-1310-0010    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1310 0010    I/O Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A16B-1211-0890    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1211 0890    15 Control Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A16B-1211-0850    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1211 0850    Fanuc 15 Control Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A20B-1000-0770    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1000 0770    15 Control Power Supply
ซ่อม FANUC PCB A20B-1003-0611    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1003 0611    IO Card
ซ่อม FANUC PCB A20B-1003-0612    
ซ่อม FANUC PCB A20B 1003 0612    15A DI/DO = 40/40
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0790    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0790    15 SERIAL CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0770    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0770    15 DNC One CARDS
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0693    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0693    15 A AXIS Card SERIAL
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0691    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0691    15A 3 AXIS SERIAL PCB

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0692    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0692    AXIS Board
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0527    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0527    15 A BASE O boards
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0524    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0524    Fanuc 15 A BASE O pcb board
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0270    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0270    15 GRAPHIC CPU
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0160    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0160    15 GRAPHICS BOARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0173    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0173    GEFANUC 15 SERIAL CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0120    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0120    BASE O CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0171    
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0171    SERIAL CARD FANUC 15 CONTROL
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0150    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0150    15 CPU REPLACMENT BOARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0081    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0081    BASE 2 CARD SYSTEM 15 CONTROL
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0127    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0127    BASE 0 CARDS

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0130    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0130    BASE 1 PCB BOARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0140    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0140    BASE 2 CARD FS15
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0121    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0121    BASE O CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0132    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0132    BASE ONE CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0131    
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0131    BASE 1 CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0161    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0161    15 GRAPHIC CPU CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0091    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0091    AXIS CONTROL CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0130    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0130    BASE 1 CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0129    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0129    BASE 1 CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0021    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0021    BASE 2 CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0092    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0092    AXIS ENCODER PCB BOARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-1212-0030    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1212 0030    REM CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0171    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0171    SERIAL CARD FANUC 15 CONTROL
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0141    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0141    15-A BASE 2 CARD

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0151    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0151    CUP CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-1212-0031    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1212 0031    SEPARATE DETECTOR
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0080    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0080    BASE 2 AXIS CARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-1810-0041    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1810 0041    ADD AXIS
ซ่อม FANUC PCB A16B-1810-0040    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1810 0040    FANUC 15 ADD AXIS PCB
ซ่อม FANUC PCB A16B-1212-0301    
ซ่อม FANUC PCB A16B 1212 0301    FANUC 15 I/O BOARD
ซ่อม FANUC PCB A16B-2200-0020    
ซ่อม FANUC PCB A16B 2200 0020    BASE 2 CARD
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0125 FANUC TRANSISTOR MODULE
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0125#A FANUC TRANSISTOR
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0096 FANUC TRANSISTORS
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0096#AM FANUC TRANSISTORS
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0096#A FANUC TRANSISTOR
ซ่อม FANUC PCB 6DI50A-060 FUJI TRANSISTOR
ซ่อม FANUC PCB 6DI50A-060 FUJI TRANSISTORS

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0344 TRANSISTOR
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0312 TRANSISTOR
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0109 FUGI TRANSISTOR MODULE
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0175 TRANSISTOR
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0175#M TRANSISTOR
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0209 TRANSISTOR
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0209#M TRANSISTORS
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0125

fanucfix.info fanucfix.info fanucfi
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0096
ซ่อม FANUC PCB 6DI50A-060
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0344
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0109
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0175
ซ่อม FANUC PCB A50L-0001-0209

ประกันงานซ่อมสูงสุด 1 ปี

fix warranty

       ตรวจเช็คงานฟรี       

repair

   ซ่อมด่วน 1-3 ชั่วโมง   

fast

   บริการรับ-ส่งงานถึงที่   

delivery