ซ่อม FANUC I/O Units อุตสาหกรรม ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกอาการเสีย
รับประกันงานซ่อม 6-12 เดือน ซ่อมไม่ได้ ไม่คิดเงิน
ติดต่อ 02-543-8022, 080-236-6572 หรือ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 io units copy

 

ซ่อม FANUC UNITS A16B-1010-0040    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1010 0040    Fanuc Analog Master PCB
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1010-0041    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1010 0041    Analog Master Board
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1010-0190    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1010 0190    Fanuc Digital Master PCB
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1010-0320    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1010 0320    Digital Master Board
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1010-0321    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1010 0321    Digital Master PCB
ซ่อม FANUC UNITS A20B-1000-0850    
ซ่อม FANUC UNITS A20B 1000 0850    Fanuc Graphic Card
ซ่อม FANUC UNITS A20B-1000-0852    
ซ่อม FANUC UNITS A20B 1000 0852    Fanuc 10t Graphic Card
ซ่อม FANUC UNITS A20B-1000-0900    
ซ่อม FANUC UNITS A20B 1000 0900    Fanuc Graphic Card
ซ่อม FANUC UNITS A20B-1002-0900    
ซ่อม FANUC UNITS A20B 1002 0900    Fanuc Spare Parts
ซ่อม FANUC UNITS A20B-1002-0901    
ซ่อม FANUC UNITS A20B 1002 0901    Graphics Card
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1210-0510  

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.i
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1210 0510    Fanuc Power Unit
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1211-0850-01    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1211 0850 01    Fanuc Power Supply
ซ่อม FANUC UNITS A20B-1001-0160    
ซ่อม FANUC UNITS A20B 1001 0160    Fanuc Power Unit
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1210-0510-01    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1210 0510 01     Fanuc Power Supply
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1310-0010-01    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1310 0010 01    Fanuc Power Supply
ซ่อม FANUC UNITS A61L-0001-0079    
ซ่อม FANUC UNITS A61L 0001 0079    CRT Monitor Fanuc
ซ่อม FANUC UNITS A61L-0001-0074    
ซ่อม FANUC UNITS A61L 0001 0074    Fanuc CRT Monitor

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.i
ซ่อม FANUC UNITS A61L-0001-0087    
ซ่อม FANUC UNITS A61L 0001 0087    CRT Color Screen
ซ่อม FANUC UNITS A61L-0001-0086    
ซ่อม FANUC UNITS A61L 0001 0086    Fanuc 10 Mono Screen
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1210-0380    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1210 0380    Add Axis / Memory Board
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1210-0381    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1210 0381    Add Memory Board
ซ่อม FANUC UNITSA20B-1000-0940    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1210 0481    I/O Board
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1210-0481    
ซ่อม FANUC Units A20B 1000 0940    Fanuc 10T I/O Board
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1210-0480    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1210 0480    Fanuc Spare Parts
ซ่อม FANUC UNITS A16B-1600-0090    
ซ่อม FANUC UNITS A16B 1600 0090    Fanuc Unit PCB Card
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H101  

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.i  
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H101
ซ่อม FANUC UNITS A06b-6093-h102
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H102    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H102
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H103    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H103
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H104    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H104
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H111    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H111
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H112    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H112
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H113    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H113
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H114    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H114
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H151    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H151
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H152    

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.i
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H152
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H153    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H153
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H154    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H154
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H171    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H171
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H112 RS    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H112 RS
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H119    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H119
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H172    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H172
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H101    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H101
ซ่อม FANUC Units A06b-6093-h102
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H102    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H102
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H103    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H103
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H104  

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.i  
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H104
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H111    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H111
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H112    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H112
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H113    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H113
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H114    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H114
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H151    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H151
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H152    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H152
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H153    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H153
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H154  

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.i  
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H154
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H171    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H171
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H112 RS    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H112 RS
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H119    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H119
ซ่อม FANUC UNITS A06B-6093-H172    
ซ่อม FANUC UNITS A06B 6093 H172

A16B-1212-0301    A16B12120301    Fanuc 15 I/O Board
A16B-1210-0480    A16B12100480    Gefanuc 11 IO Cards
A16B-1210-0481    A16B12100481    Ge-fanuc i.o Boards
A20B-0003-0773    A20B00030773    Fanuc 5 I/O Pcb Card
A16B-2203-0110    A16B22030110    Fanuc o I/O Board
A16B-2203-0111    A16B22030111    Fanuc o I/O c6 Board
A20B-1003-0612    A20B10030612    Fanuc 15A DI DO Board
A20B-1003-0611    A20B10030611    GEFanuc 15A DIDO Board
A16B-1210-0590    A16B12100590    Fanuc Zero I-O Card
A16B-1210-0591    A16B12100591    FanucZero I-O Card
A16B-1210-0850    A16B12100850    GE-Fanuc Zero IO Boards
A16B-1212-0300    A16B12120300    Fanuc 0 I/O Board
A16B-1212-0221    A16B12120221    Fanuc 0 IO Boards
A20B-1002-0310    A20B10020310    Fanuc Input Output Card
A16B-2202-0731    A16B22020731    Fanuc 16 Input Output Board
A16B-2202-0732    A16B22020732    Fanuc 16 InputOutput Board
A20B-1000-0940    A20B10000940    Fanuc 10 / Zero IO Card
A16B-2201-0071    A16B22010071    Fanuc I/O PCB Board
A16B-2200-0701    A16B22000701    Fanuc 15 I/O PCB Board
A16B-2203-0112    A16B22030112    Fanuc o I/O Board
A02B-0094-C108    A02B0094C108    Fanuc 15 input output Board
A16B-1210-0820    A16B12100820    Fanuc A1 IO Board
A16B-1211-0301    A16B12110301    GE Fanuc Zero Board
A16B-1211-0970    A16B12110970    Fanuc Zero C Cards
A16B-1211-0971    A16B12110971    Fanuc Zero IO Card
A16B-1212-0222    A16B12120222    Fanuc Zero C IO Board
A16B-2200-0660    A16B22000660    Fanuc 15 / 18 I/O Board
A16B-1210-0940    A16B12100940    Fanuc 0 IO Boards
A20B-1001-0731    A20B10010731    Fanuc Input Output Card
A16B-1211-0972    A16B12110972    Fanuc OC IO E2 Card
A16B-1212-0220    A16B12120220    Fanuc O C I-O C7 Card
A16B-1211-0300    A16B12110300    Fanuc Zero IO Board
A20B-0007-0040    A20B00070040    Fanuc System 6 I/O
A20B-0008-0540    A20B00080540    Fanuc 6B I/O Board
A16B-2200-0661    A16B22000661    Fanuc IO Boards
A20B-1001-0240    A20B10010240    Fanuc Zero / 11 IO Boards
A20B-2002-0520    A20B20020520    Fanuc add i/o Board
A20B-2002-0520    A20B20020520    Fanuc Interface Board

ประกันงานซ่อมสูงสุด 1 ปี

fix warranty

       ตรวจเช็คงานฟรี       

repair

   ซ่อมด่วน 1-3 ชั่วโมง   

fast

   บริการรับ-ส่งงานถึงที่   

delivery