ซ่อม Fanuc Master board อุตสาหกรรม ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกอาการเสีย
รับประกันงานซ่อม 6-12 เดือน ซ่อมไม่ได้ ไม่คิดเงิน
ติดต่อ 02-543-8022, 080-236-6572, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

master copy 

ซ่อม Fanuc Master board A20B-0007-0271
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0006-0190
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0005-0700
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0006-0190
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0005-0700
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0006-0232
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1000-0020
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1000-0020
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0005-0191
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0006-0882
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0005-0192
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0003-0741
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1000-0090
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0003-0751
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0040
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0041
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1100-0180

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.info fa
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0160
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0286
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0240
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0300
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0280
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0285
ซ่อม Fanuc Master board A20B-2000-0490
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1003-0760
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0150
ซ่อม Fanuc Master board A20B-2000-0170
ซ่อม Fanuc Master board A20B-2000-0175
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0008-0410

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.info fa
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0007-0010
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1000-0030
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0050
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0051
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1100-0310
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1003-0230
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1000-0100
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0331
ซ่อม Fanuc Master board A20B-0008-0200
ซ่อม Fanuc Master board A20B-8100-0137
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0321
ซ่อม Fanuc Master board A20B-2002-0450  

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.info fa
ซ่อม Fanuc Master board A20B-8100-0137
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0210    
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1003-0810
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1003-0610
ซ่อม Fanuc Master board A20B-2100-0120    
ซ่อม Fanuc Master board A20B-2001-0060
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1003-0760
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0040    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1010 0040    Fanuc Analog Master PCB
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0041    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1010 0041    Analog Master Board
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0190  

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.info fa
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1010 0190    Fanuc Digital Master PCB
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0320    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1010 0320    Digital Master Board
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1010-0321    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1010 0321    Digital Master PCB
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1000-0850    
ซ่อม Fanuc Master board A20B 1000 0850    Fanuc Graphic Card
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1000-0852    
ซ่อม Fanuc Master board A20B 1000 0852    Fanuc 10t Graphic Card
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1000-0900    
ซ่อม Fanuc Master board A20B 1000 0900    Fanuc Graphic Card
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1002-0900    
ซ่อม Fanuc Master board A20B 1002 0900    Fanuc Spare Parts
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1002-0901    

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.info fa
ซ่อม Fanuc Master board A20B 1002 0901    Graphics Card
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1210-0510    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1210 0510    Fanuc Power Unit
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1211-0850-01    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1211 0850 01    Fanuc Power Supply
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1001-0160    
ซ่อม Fanuc Master board A20B 1001 0160    Fanuc Power Unit
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1210-0510-01    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1210 0510 01     Fanuc Power Supply
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1310-0010-01    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1310 0010 01    Fanuc Power Supply
ซ่อม Fanuc Master board A61L-0001-0079    

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.info fa
ซ่อม Fanuc Master board A61L 0001 0079    CRT Monitor Fanuc
ซ่อม Fanuc Master board A61L-0001-0074    
ซ่อม Fanuc Master board A61L 0001 0074    Fanuc CRT Monitor
ซ่อม Fanuc Master board A61L-0001-0087    
ซ่อม Fanuc Master board A61L 0001 0087    CRT Color Screen
ซ่อม Fanuc Master board A61L-0001-0086    
ซ่อม Fanuc Master board A61L 0001 0086    Fanuc 10 Mono Screen
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1210-0380    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1210 0380    Add Axis / Memory Board
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1210-0381

fanucfix.info fanucfix.info fanucfix.info fa  
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1210 0381    Add Memory Board
ซ่อม Fanuc Master board A20B-1000-0940    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1210 0481    I/O Board
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1210-0481    
ซ่อม Fanuc Master board A20B 1000 0940    Fanuc 10T I/O Board
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1210-0480    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1210 0480    Fanuc Spare Parts
ซ่อม Fanuc Master board A16B-1600-0090    
ซ่อม Fanuc Master board A16B 1600 0090    Fanuc Unit PCB Card

 

 

 

FANUC 10/11 MASTERBOARD ALARMS

Display: A.
Description: MDI Connection Failure.
Repair: Check fiber optic cable connection between control and MDI/CRT unit.

Display: C.
Description: MDI Failure.
Repair: Check the type (9", 14", etc.) of CRT/MDI unit or the edition number of NC software.
Connecting unit for operators panel or connecting cable is defective.

Display: F.
Description: Connection failure of connection unit or I/O cards D1-D3
Repair: Check fiber optic cable connections between units.
Replace Master PCB, Connection unit, I/O Board, Fiber Optic Cable
Failed I/O module in I/O base unit.

Display: H.
Description: Connection failure I/O.
Repair: Connection unit 2 or its connecting cable defective.

Display: c.
Description: Transfer error through fiber optic cable.
Repair: Check front panel fanuc power supply.
Replace Master PCB, MDI PCB, Connection unit PCB, I/O Unit, Fiber Optic cable.

Display: J.
Description: PC or interface converter not functioning.
Repair: Check PC-ROM cassette, PC Ram board, or interface convertor is mounted on Master PCB.

Display: L.
Description: Waiting for PC ready.
Repair: Replace PC ROM, PC ROM cassette or PC RAM Board.
Check PMC program.

Display: b.
Description: RAM check error.
Repair: Replace Master or ROM/RAM board.

Display 8.
Description: RAM check
Repair: Check power supply, Clear memory and reload parameters, Replace Master Board

Display: d.
Description: Power supply ready signal
Repair: Replace power supply, Master PCB

Display: E.
Description: System Error
Repair: Replace Master PCB , ROM PCB, or NC Software ROM
Wrong option parameters
No message on CRT – Clear Memory

Display: O.
Description: IPL MODE

Display: 1
Description: Normal Operation

Display: 4.
Description: Bad ACP
Repair: Replace ACP daughter board.

Display: Others
Description: System Error.
Repair: Replace fanuc master PCB, NC Software, ROM or ROM PCB

ประกันงานซ่อมสูงสุด 1 ปี

fix warranty

       ตรวจเช็คงานฟรี       

repair

   ซ่อมด่วน 1-3 ชั่วโมง   

fast

   บริการรับ-ส่งงานถึงที่   

delivery